Partizanopedia

FK Partizan

KK Partizan

Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba PartizanPetar Trifunović

 Petar Trifunović
Godina Prvenstvo Kup
Ta Po Pa % Ta Po Pa %
1954 2 3 6 50 Nije postojao
1955 1 4 7 57.1 Nije postojao
1956 1 3.5 7 50 Nije postojao
1958 2 4.5 6 75 1 3 5 60
1960 2,3 1.5 3 50 Nismo učestvovali
1961 3,2 1.5 3 50
1962 1 1.5 2 75 1 2 4 50
1963 2 3 5 60
Ukupno 7 19.5 34 57.4 3 8 14 57.1